Scrum jest najbardziej rozpowszechnioną zwinną metodyką wytwarzania oprogramowania. De facto stał się standardem w projektach IT.

Oto krótka prezentacja ukazująca najczęściej popełniane błędy podczas pracy zespołów.