Program i forma szkolenia

 1. Wprowadzenie do Scruma
  • czym jest zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania (Agile Software Development)
  • empiryczność procesu
  • Scrumowe wartości
  • iteracje vs praca ciągła
 2. Praca w Scrumie
  • role
  • zdarzenia
  • artefakty
  • zarządzanie scenariuszami i zadaniami
  • prowadzenie efektywnych retrospekcji
 3. Zespół Deweloperski
  • budowa zespołu
  • współpraca
  • samoorganizowanie się
  • angażowanie klienta
  • Scrum a praktyki programistyczne
 4. Planowanie i szacowanie w Scrumie
  • szacowanie wielkości i pracochłonności wymagań
  • liczenie prędkości zespołu
  • określanie terminów i zakresów funkcjonalnych wdrożeń
 5. Wprowadzania Scruma w zespole i organizacji
  • nowe role w projekcie
  • zmiany organizacyjne
  • wprowadzanie zwinnych praktyk i procesów
 6. Zwinne procesy
  • role
  • iteracje vs praca ciągła
  • zarządzanie scenariuszami i zadaniami
  • retrospekcje
 7. Zwinny zespół
  • budowa zespołu
  • współpraca
  • samoorganizowanie się
  • angażowanie klienta
  • praktyki programistyczne
 8. Planowanie i szacowanie
  • szacowanie wielkości i pracochłonności wymagań
  • liczenie prędkości zespołu pracującego w Scrumie
  • Lead Time i WIP - planowanie w Kanbanie
  • określanie terminów i zakresów funkcjonalnych wdrożeń
 9. Transformacja zespołów
  • nowe role w projekcie
  • zmiany organizacyjne
  • wprowadzanie zwinnych praktyk i procesów
 10. Process Domain
  1. The Scrum Framework
  2. Scrum Theory and Principles
 11. Productivity Domain
  1. Cross-functional, Self-organizing Teams