Lean Startup Lean Enterprise

Elementy Lean Filozofia Lean oraz koncepcje zaczerpnięte z Toyota Production System nie są wprawdzie niezbędne do skutecznego działania w obszarze metodyki Scrum, jednakże ogromnie wpływają na umiejętność poprawy całego procesu oraz dostrzegania i eliminacji marnotrawstw. W ramach tego elementu szkolenia uczestnicy nabiorą umiejętności w następujących kategoriach: * Muri - Dostrzeganie marnotrawstwa * Kaizen - Filozofia ciągłego doskonalenia * Jidoka - likwidowanie marnotrawstw w kontekście ciągłego procesu wytwarzania oprogramowania * Kanban - optymalizacja produkcji * Filozofia Lean Start-up i Lean Enterprise * Andon - określanie zdrowia zespołów i stanu procesów * Ograniczanie WIP (Work in Progress) * Expedite Process (Priorytetowy) * Koncepcja JIT - just-in-time - dostarczanie na czas * Pull System - system ssący * Genchi Genbutsu - wspólne zrozumienie * Standaryzacja zadań * Wizualizacja postępu * Metoda 5S * Heijunka - Równomierne rozkładanie obciążenia * Metody przetwarzania zadań * First in first out * FIFO z wywłaszczeniem * Last in first out * Priority * Shortest job first * Preemptive shortest job first * Shortest remaining processing time * Customer’s behavior of waiting * Service facility * Elementy Six Sigma i Lean Six Sigma

Elementy Lean Software Development Ten element szkolenia rozszerza wcześniejsze koncepcje o kwestie głównie związane z wytwarzaniem oprogramowania. W ramach tego elementu szkolenia uczestnicy nabiorą umiejętności w następujących kategoriach: * Eliminowanie marnotrawstwa * Częściowo skończona praca * Dodatkowe elementy procesu * Dodatkowe funkcjonalności i praca: KISS, YAGNI * Przełączanie kontekstu * Oczekiwanie i opóźnienia * Ruch * Defekty * Czynności administracyjne * Przyspieszone uczenie się * Decyzja jak najpóźniej * Dostarczanie jak najszybciej * Wzmożenie siły zespoły * Wbudowanie jedności * Dostrzeganie całości obrazu

Filozofia Lean Startup Lean Start-up zaczyna podbijać amerykański rynek nowo-powstających firm. Elementy tej filozofii wspierają ducha Agile i pozwalają na jeszcze skuteczniejsze realizowanie zadań. Głównym założeniem tego nurtu jest unikanie marnotrawstw i budowanie produktu, który jest szyty na miarę klientów. W ramach tego elementu szkolenia uczestnicy nabiorą podstawowej wiedzy na temat poszczególnych elementów Lean Startup: * Build -> Measure -> Learn * Jak mierzyć postęp? Jak określać kamienie milowe? Jak priorytetyzować pracę? Określanie eksperymentów Mierzenie Wyciąganie wniosków Decyzja pivot or persevere Innovation driven organization Split Testing