English

Technical Side of Agile

We have adopted Scrum and Kanban as our people framework and software engineering techniques and good practises XP, DevOps processes CI, CD, Quality, ChM, RM, BDD, TDD, Risk Management and GIT Flow...

Slides »

Polish

Wprowadzenie do Scrum

Czasy kiedy jedna osoba mogła stworzyć cały projekt już dawno minęły. Obecne zespoły programistów i adminów razem pracują nad wspólnym produktem. W większości przypadków problemy z komunikacją utru...

Slajdy »