1.3. Survey

 1. Znajomość zagadnień związanych z statystyką matematyczną:

  • nie znam

  • miałem / miałam zajęcia na studiach

  • wykorzystuję w pracy

  • pracuję z zagadnieniami na co dzień

 2. Machine Learning:

  • nie znam

  • miałem / miałam zajęcia na studiach

  • wykorzystuję w pracy

  • pracuję z zagadnieniami na co dzień

 3. Znajomość algorytmów ML (skala: nie znam / słyszałem(-am) / korzystałem(-am) / wykorzystuję na co dzień):

  • Decision Tree

  • k Nearest Neighbors

  • Bayes

  • Linear Regression

  • Logistic Regression

  • Support Vector Machines

  • Clustering

  • Principal Component Analysis (PCA)

  • Neural Network

  • Convolutional Neural Network

 4. Praca z dużymi zbiorami danych:

  • nie pracuję

  • pracuję z niewielkimi bazami (do miliona rekordów)

  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w milionach rekordów

  • pracuję ze zbiorami danych liczonymi w miliardach rekordów

  • pracuję ze jeszcze większymi zbiorami danych

 5. Znajomość języka Python:

  • nie znam tego języka

  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy

  • znam język i jego ekosystemem

  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego

  • jestem zaawansowanym programistą

 6. Znajomość języka R:

  • nie znam tego języka

  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy

  • znam język i jego ekosystemem

  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego

  • jestem zaawansowanym programistą

 7. Znajomość języka Julia:

  • nie znam tego języka

  • tworzę pomniejsze skrypty lub programy

  • znam język i jego ekosystemem

  • umiem wykorzystywać gotowe biblioteki oraz tworzyć własne, wiem jak tworzyć bazy danych i znam zasady programowania obiektowego

  • jestem zaawansowanym programistą

 8. Znajomość programów Statistica, SPSS, Matlab, SAS lub alternatyw:

  • nie znam tych programów

  • umiem stworzyć bazę danych i wykreślić podstawowe statystki opisowe dla wielu zmiennych

  • wiem jak stworzyć wykresy ramka-wąsy (ang. box-plot), dostosować zakres błędów i przypadków odstających

  • umiem korzystać z programu na poziomie średnio-zaawansowanym

  • znam opcje zaawansowane, umiem tworzyć sieci neuronowe i wykorzystywać inne algorytmy